În vederea desfășurării cursurilor teoretice în mediul on-line, cursanții de la disciplinele PLANOR, AVION ULTRAUȘOR, PARAȘUTISM și AVION vor primi, până cel târziu vineri, 24.04.2020, datele de conectare pentru accesarea platformei de videoconferință, precum și orarul de desfășurare. Cursurile vor avea loc începând cu ziua de sâmbătă, 25.05.2020.