PERIOADA DE ÎNSCRIERI PENTRU CURSURILE SUBVENȚIONATE 2018 S-A ÎNCHEIAT !

IMG_4593Pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 23 de ani (neîmpliniţi), Aeroclubul României oferă posibilitatea efectuării gratuite a cursurilor pentru disciplinele planorism, paraşutism şi avion ultrauşor, în limita locurilor disponibile în fiecare aeroclub. Pentru obţinerea licenţei de pilot de avion PPL(A) se pot efectua numai cursuri contra cost.

Înscrierile pentru cursurile subvenționate pentru anul 2018 vor avea loc în perioada 08 ianuarie – 02 februarie la sediul central Aeroclubul României, Bd. Lascăr Catargiu nr. 54, sector 1, București.

Orarul înscrierilor:

LUNI – JOI: 08:00 – 16:30
VINERI: 08:00 – 14:00
SÂMBĂTĂ: 10:00 – 14:00

Documente necesare pentru înscriere:

– Cerere de înscriere – Fișă de înscriere (avion ultraușor și parașutism) – Cerere de legitimare – Chitanță taxă de legitimare (contravaloarea a 15 euro în lei la cursul BNR din ziua respectivă, se plătește direct la sediul Aeroclubului României) – Copie C.I. – Consimțământ notarial de la ambii părinți / tutorele legal (numai în cazul minorilor) – Adeverință medicală vizată de medicul de familie (numai pentru candidații la disciplina parașutism; data limită pentru a aduce adeverința medicală: 3 februarie 2018)

La înscriere se acceptă doar dosarele complete!

NOTĂ: Candidaților la toate cele trei discipline le revine obligația de a obține CERTIFICATUL MEDICAL CLASA II. Acesta se eliberează de către centrele din această listă. Aveți timp până la sfârșitul lunii martie să aduceți la dosar copie după certificatul medical clasa 2, el nu este necesar ACUM la înscriere, dar constituie condiție obligatorie pentru eliberarea aprobării dvs. de zbor după ce sunteți declarați admiși. Vă recomandăm să vă programați din timp la vizita medicală și să vă asigurați că puteți aduce copia certificatului medical până la finalul cursurilor teoretice. Vă atragem atenția că nu există concesii în acest sens și riscați să pierdeți locul obținut prin concurs.

>> DESCARCĂ DOCUMENTE ÎNSCRIERE AVION ULTRAUȘOR

>> DESCARCĂ DOCUMENTE ÎNSCRIERE PLANORISM 

>> DESCARCĂ DOCUMENTE ÎNSCRIERE  PARAȘUTISM

Testarea fizică în vederea admiterii la cursurile teoretice va avea loc în data de 10 februarie 2018 (numai în cazul candidaților la cursurile de parașutism) Cursurile subvenţionate vor începere în data de 10 februarie 2018 (11 februarie pentru parașutism) cu partea de pregătire teoretică. Cursurile teoretice se desfășoară în lunile februarie și martie (uneori și aprilie), în principiu în fiecare sâmbătă și duminică dimineața, în incinta Facultății de Inginerie Aerospațială.

Calendarul cursurilor teoretice va fi comunicat până la sfârșitul lunii ianuarie 2018. Locurile subvenţionate vor fi ocupate în ordinea notelor obţinute la examenul de absolvire a cursurilor teoretice, în prima parte a lunii aprilie.


Cerinţe de admitere la curs:

A. Curs de pregătire în vederea obţinerii licenţei de paraşutist şi a calificării de clasă paraşută aripă

Cerinţe de admitere la curs: – vârsta minimă de 15 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire şi minim 16 ani împliniţi la începerea pregătirii practice în zbor / salt. Să corespundă următoarelor cerinţe antropometrice: Băieţi şi fete: înălţime minimă 155 cm, înălţime maximă 190 cm, greutate minimă 45 kg, greutate maximă 100 kg; Durata cursului: între 14 zile şi 2 ani, în funcţie de disponibilitatea cursantului, a resurselor alocate şi a condiţiilor meteorologice. Cursul este compus din două module: de pregătire teoretică şi de pregătire practică. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 42 de ore a 7 materii. Modulul practic constă într-un program de pregătire la sol de minim 12 ore şi un program de pregătire în zbor / salt care cuprinde un minim de 25 de salturi cu paraşuta. Admiterea la curs este condiţionată de încadrarea în baremele pentru aptitudinile fizice care sunt:

Băieţi: – alergare 50 m plat sub 8,1 secunde – alergare de rezistenţă – semifond 1000 m sub 3 minute şi 46 de secunde – săritura în lungime de pe loc minim 1,72 m – flotări la sol, minim 25 buc – tracţiuni la bară, minim 10 buc

Fete: – alergare 50 m plat sub 8,9 secunde – alergare de rezistenţă – semifond 800 m sub 3minute şi 31 de secunde – săritura în lungime de pe loc minim 1,42 m – flotări la sol, minim 10 buc – tracţiuni la bară, minim 5 buc

B. Curs de pregătire în vederea obținerii licenței de pilot planor, a calificării de clasă planor şi a calificării pentru metoda de lansare remorcaj automosor sau remorcaj avion

Cerinţe de admitere la curs: – vârsta minimă de 15 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire şi minim 16 ani împliniţi pentru obţinerea licenţei planor. Să corespundă următoarelor cerinţe antropometrice:

Băieţi şi fete: înălţime minimă 155 cm, înălţime maximă 190 cm, greutate minimă 45 kg, greutate maximă 100 kg; Durata cursului: maxim 3 ani, în funcţie de disponibilitatea cursantului, a resurselor alocate şi a condiţiilor meteorologice.

Cursul este compus din două module: de pregătire teoretică şi de pregătire practică. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 60 de ore a 9 materii. Modulul practic constă într-un program de pregătire la sol de minim 7 ore şi un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 15 ore.

C. Curs de pregătire pentru obținerea licenței de pilot aeronave ultraușoare motorizate (avion ultraușor)

Cerinţe de admitere la curs: – vârsta minimă de 16 ani împliniţi. Să corespundă următoarelor cerinţe antropometrice:

Băieţi şi fete: înălţime minimă 155 cm, înălţime maximă 195 cm, greutate minimă 45 kg, greutate maximă 100 kg; Durata cursului: maxim 2 ani, în funcţie de disponibilitatea cursantului, a resurselor alocate şi a condiţiilor meteorologice. Cursul este compus din două module: de pregătire teoretică şi de pregătire practică. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 50 de ore a 9 materii. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 40 ore.

Pentru mai multe informații puteți să vizitați pagina de întrebări și răspunsuri de pe facebook cu un click aici.