Aici veți găsi rezultatele examenelor de admitere pentru disciplinele PLANOR, AERONAVE ULTRAUȘOARE și PARAȘUTISM, sesiunea 2020!