Cursuri oferite de Aeroclubul României:
– obținere licență de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor
– obținere calificare de instructor aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor

Privilegii asociate licenţelor, calificărilor şi autorizărilor

Licența de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor acordă titularului privilegiile de a acţiona ca membru al unui echipaj de conducere pentru o aeronavă ultrauşoară motorizată clasa avion ultrauşor, identificată / înmatriculată sau care operează în România aşa cum sunt ele definite în Anexa 1 la Ordinul Ministrului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului nr. 630 / 2007, respectiv:
“1. Aeronavele ultrauşoare motorizate (denumite prescurtat ULM)
1.1. Aeronavele ultrauşoare motorizate sunt: avioanele ultrauşoare (incluzând motodeltaplanele), elicopterele ultrauşoare, motoparapantele / motoparaşutele, autogirele (girocopterele) ultrauşoare şi dirijabilele ultrauşoare.
1.2. Aeronavele ultrauşoare motorizate sunt definite după cum urmează:
1.2.1. Aeronavele ultrauşoare motorizate primare
Cu excepţia dirijabilelor ultrauşoare, aeronavele ultrauşoare motorizate primare sunt aeronavele care:
(i) sunt proiectate şi construite pentru a avea o masă maximă la decolare de 560 kg, inclusiv sistemul de recuperare totală cu paraşuta dacă există, în cazul aeronavelor care decolează şi aterizează pe uscat, în cazul aeronavelor cu flotoare / amfibii admiţându-se o masă suplimentară de 70 kg; şi
(ii) sunt limitate la cel mult două locuri, inclusiv pilotul şi, pentru avioane având viteza minimă de sustentaţie sau viteza minimă în zbor stabilizat în configuraţia de aterizare ce nu depăşeşte o viteză calibrată de 72 km/h (CAS); şi
(iii) sunt proiectate sau modificate special în scopuri de cercetare, experimentale sau ştiinţifice şi susceptibile a fi construite în număr foarte limitat; sau
(iv) sunt construite în proporţie de 51% de un amator sau o asociaţie de amatori non-profit, în scopuri proprii şi fără vreun obiectiv comercial.
Dirijabilele ultrauşoare sunt dirijabilele care:
(i) nu au mai mult de două locuri, inclusiv pilotul;
(ii) volumul anvelopei de heliu nu este mai mare de 900 metri cubi sau 2.000 metri cubi pentru anvelopa cu aer cald.
(iii) sunt proiectate sau modificate special în scopuri de cercetare, experimentale sau ştiinţifice şi susceptibile a fi construite în număr foarte limitat; sau
(iv) sunt construite în proporţie de 51% de un amator sau o asociaţie de amatori non-profit, în scopuri proprii şi fără vreun obiectiv comercial.
1.2.3. Aeronavele ultrauşoare motorizate avansate
1.2.3.1. Aeronavele ultrauşoare motorizate avansate sunt avioanele (incluzând motodeltaplanele şi paraşutele propulsate / motoparapantele) care nu au mai mult de două locuri, o masă maximă la decolare (MTOM) înregistrată de maximum:
(i) 300 kg pentru un avion terestru cu un singur loc; sau
(ii) 450 kg pentru un avion terestru cu două locuri; sau
(iii) 330 kg pentru un avion amfibiu sau hidroavion cu flotoare cu un singur loc;
sau
(iv) 495 kg pentru un avion amfibiu sau hidroavion cu flotoare cu două locuri,
cu condiţia ca, atunci când operează atât ca hidroavion cu flotoare , cât şi ca
avion terestru, să nu aibă sub ambele limite MTOM, după caz;
(v) 472,5 kg pentru o aeronavă terestră cu două locuri, echipată cu sistem de recuperare
totală cu paraşută, montat în structură;
(vi) 315 kg pentru un avion terestru cu un singur loc, echipat cu un sistem de recuperare totală cu paraşută, montat în structură;
şi, pentru avioane având viteza minimă de sustentaţie sau viteza minimă în zbor stabilizat în configuraţia de aterizare ce nu depăşeşte o viteză calibrată de 65 km/h (CAS).
2. Aeronavele ultrauşoare nemotorizate (denumite prescurtat AUN)
2.1. Aeronavele ultrauşoare nemotorizate sunt planoarele ultrauşoare şi baloanele ultrauşoare.
2.2. Planoarele ultrauşoare (denumite prescurtat PUU)
Planoarele ultrauşoare sunt: deltaplanele, parapantele, planoarele ultrauşoare (formula clasicã) şi giroplanoarele.
Acestea pot fi lansate de pe picioare sau cu ajutorul trenului de aterizare, de pe uscat şi/sau de pe apă şi pot avea maximum două locuri, inclusiv pilotul.
2.2.1. Planoarele ultrauşoare primare
Planoarele ultrauşoare primare sunt planoarele care:
(i) sunt proiectate şi construite pentru a avea o masă maximă la decolare de 450 kg, inclusiv sistemul de recuperare totală cu paraşuta dacă există, iar încărcarea aripii nu va depăşi 25 kg/mp; şi
(ii) sunt proiectate sau modificate special în scopuri de cercetare, experimentale sau ştiinţifice şi susceptibile a fi construite în număr foarte limitat; sau
(iii) sunt construite în proporţie de 51% de un amator sau o asociaţie de amatori non-profit, în scopuri proprii şi fără vreun obiectiv comercial.
2.2.2. Planoarele ultrauşoare avansate
Sunt planoarele care au o masă maximă gol mai mică de 80 kg când aeronava are un singur loc sau 100 kg când are două locuri, inclusiv cele care sunt lansate din alergare.
2.3. Baloanele ultrauşoare
Sunt baloanele cu maximum două locuri, inclusiv pilotul, la care volumul anvelopei de heliu nu este mai mare de 900 metri cubi sau 2.000 metri cubi pentru anvelopa cu aer cald.”

Calificare de instructor aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor acordă titularului privilegiile de a organiza şi desfăşura instruirea teoretică şi practică, la sol şi în zbor, a personalului navigant în vederea obţinerii / revalidării / reînnoirii / recunoaşterii licenţelor / calificărilor / autorizaţiilor până la nivelul deţinut de el însuşi.
În urma desemnării / abilitării de către autoritatea de certificare deţinătorul calificării de instructor are dreptul de a efectua operaţiunile de verificare (probe), la sol şi în zbor, a aeronavelor ultrauşoare motorizate, din clasa pentru care deţine calificarea, în vederea omologării / eliberării / prelungirii valabilităţii / validării / recunoaşterii documentelor legate de admisibilitatea la zbor / navigabilitatea / certificarea acestor aeronave.

Autorizaţia de zbor cu persoană la bord acordă titularului privilegiul de a zbura cu alta persoană la bord decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave ultrauşoare motorizate sau un elev pilot.

Autorizaţia de remorcaj acordă titularului privilegiul de a efectua zboruri de remorcaj de banderolă şi planoare ultrauşoare şi largarea acestora.

Curs de pregătire pentru obținerea licenței de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor

Cerinţe de admitere la curs:
– vârsta minimă de 16 ani împliniţi
– deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberat în conformitate cu PART MED

Conţinutul cursului
Cursul constă în două module, de pregătire teoretică şi de pregătire practică.
Modulul teoretic constă în parcurgerea în minim 50 de ore a 9 materii:
– Legislație aeronautică și reglementări
– Cunoașterea aeronavei ultrauşoare motorizate
– Performanțe de zbor și planificarea zborului
– Performanțe umane
– Meteorologie
– Navigație
– Proceduri operaționale
– Principii de zbor
– Radiotelefonie
Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 40 ore. Licenţa se obţine după absolvirea cursului şi a examenelor teoretice și practice.
Locaţii
Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:
– Arad
– Braşov
– Bucureşti
– Caransebeş
– Cluj
– Ploieşti
– Sibiu
Perioade de desfăşurare
Din motive organizatorice cursurile teoretice încep în lunile februarie, mai și august, iar pregătirea practică se efectuează în perioada martie – noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.
Costul cursului:
– 50 ore de teorie (4 EURO/oră) 200 EURO
– minim 40 ore zbor avion ultrauşor (113 EURO/oră) 4520 EURO
TOTAL 4720 EURO

Pentru persoanele care nu deţin un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesar în scopul utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor), acesta se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.
– Obţinere Certificat General de Operator Radiotelefonist: 154 EURO

Curs de pregătire pentru obţinerea calificării de instructor aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor

Cerinţele de admitere la curs:
– vârsta minimă de 18 ani împliniţi
– deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu Partea MED
– deținerea unui Certificat General de Operator Radiotelefonist
– experienţă minimă de 300 ore de zbor în calitate de pilot comandant pe avioane ultrauşoare
Conţinutul cursului
Cursul constă în două module, de pregătire teoretică şi de pregătire practică.
Modulul teoretic constă în parcurgerea în minim 51 de ore de studiu individual şi 22 de ore de seminar a 10 materii:
– Legislație aeronautică și Reglementări
– Cunoașterea aeronavei ultrauşoare motorizate
– Performanțe de zbor și planificarea zborului
– Performanțe umane
– Meteorologie
– Navigație
– Proceduri operaționale
– Principii de zbor
– Radiotelefonie
– Metodologia instruirii la sol şi în zbor
Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 12 ore. Calificarea de instructor se obţine după absolvirea cursului şi a examenului practic.
Locaţii
Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:
– Arad
– Braşov
– Bucureşti
– Caransebeş
– Cluj
– Ploieşti
– Sibiu
Perioade de desfăşurare
Cursurile teoretice pot începe la solicitare, sub rezerva existenţei unui număr minim de cursanţi, iar pregătirea practică se efectuează în perioada martie – noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.
Costul cursului:
– 22 ore de teorie (4 EURO/oră) 88 EURO
– minim 12 ore zbor avion ultrauşor (113 EURO/oră) 1356 EURO
TOTAL 1444 EURO