DESCHIDERE CURSURI 2020

 

 

 

 

 

 

Pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 23 de ani (neîmpliniţi), Aeroclubul României oferă posibilitatea efectuării gratuite a cursurilor pentru disciplinele planorism, paraşutism şi avion ultrauşor, în limita locurilor disponibile în fiecare aeroclub teritorial. Pentru obţinerea licenţei de pilot de avion PPL(A) se pot efectua numai cursuri contra cost.

Numărul de locuri disponibile în cadrul cursurilor de obținere a licenței PPL(A) este:

– aeronava Zlin 242 L – 0 locuri

– aeronava IAR 46 S – 0 locuri

– aeronava Zlin 142 – 0 locuri

Înscrierile pentru cursurile din cadrul Aeroclubului Teritorial București, pentru anul 2020, vor avea loc în perioada 13 ianuarie – 07 februarie la sediul central Aeroclubul României, Bd. Lascăr Catargiu nr. 54, sector 1, București

Orarul înscrierilor:

LUNI – JOI: 08:00 – 16:30

VINERI: 08:00 – 14:00

SÂMBĂTĂ: 10:00 – 14:00

Prezența persoanei înscrise este obligatorie !

Documente necesare pentru înscriere:

– Fișă de înscriere

– Cerere de legitimare

– Chitanță taxă de legitimare (contravaloarea a 15 euro în lei la cursul BNR din ziua respectivă, se plătește direct la sediul Aeroclubului României)

– Copie C.I.

– Consimțământ notarial de la ambii părinți / tutorele legal (numai în cazul minorilor)

– Adeverință medicală vizată de medicul de familie (numai pentru candidații la disciplina parașutism; data limită pentru a aduce adeverința medicală: 8 februarie 2020)

-Copie certificat medical clasa II – Pentru cursantii PPL(A).

La înscriere se acceptă doar dosarele complete (ultima zi de înscriere 07.02.2020)!

NOTĂ: Candidaților la toate cele trei discipline (planor, aeronave ultraușoare, parașutism) le revine obligația de a obține CERTIFICATUL MEDICAL CLASA II. Acesta se eliberează de către centrele din această listă. Acesta nu este necesar ACUM la înscriere, dar constituie o condiție obligatorie pentru eliberarea aprobării dvs. de zbor după ce sunteți declarați admiși. Vă recomandăm să vă programați din timp la vizita medicală și să vă asigurați că puteți aduce copia certificatului medical până la finalul cursurilor teoretice. Vă atragem atenția că nu există concesii în acest sens și riscați să pierdeți locul obținut prin concurs.

Toți cursanții au obligația de a aduce o copie a certificatului de aptitudine medicală, clasa a II-a, până în data de 25.04.2020.

Documentele necesare înscrierii la cele patru discipline se regăsesc mai jos:

Documente inscriere cursuri planorism

Documente înscriere cursuri aeronave ultraușoare

Documente înscriere cursuri parașutism

Documente înscriere cursuri zbor cu motor

Suplimentar, candidații care optează pentru disciplina parașutism vor trebui sa depună, pana la data de 08.02.2020, o adeverință medicală care să ateste că sunt apți pentru activitate de pregătire fizică, deoarece va fi necesară susținerea unui examen de aptitudine fizică, probă eliminatorie înainte de începerea cursurilor.

Calendarul cursurilor teoretice va fi comunicat până la sfârșitul lunii ianuarie 2020. Locurile subvenţionate vor fi ocupate în ordinea notelor obţinute la examenul de absolvire a cursurilor teoretice, în prima parte a lunii aprilie.

Aerocluburile teritoriale în care se vor efectua înscrieri sunt:
disciplina aeronave ultraușoare motorizate: Arad, Brașov, București, Caransebeș, Cluj, Craiova, Ploiești, Sibiu.
disciplina parașutism: Arad, Baia Mare (secțiile Baia Mare și Satu Mare), Brașov, București, Cluj, Craiova, Deva, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Sibiu, Suceava, Tîrgu Mureș.
disciplina planorism: Baia Mare (secțiile Baia Mare și Satu Mare), Brașov, Cluj, Craiova, Deva, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Suceava, Tîrgu Mureș.
Pentru zbor cu motor, înscrierile se vor efectua, doar pentru cursanții contractanți, în toate aerocluburile teritoriale, iar cursurile se vor desfășura în locațiile Arad, Brașov, București, Pitești, Ploiești, Sibiu sau Tîrgu Mureș.

Informații suplimentare:

Tel.: 0732.015.037

Email: contact@aerodromclinceni.ro


 

Cerinţe de admitere la curs:

A. Curs de pregătire în vederea obţinerii licenţei de paraşutist şi a calificării de clasă paraşută aripă

Cerinţe de admitere la curs: – vârsta minimă de 15 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire şi minim 16 ani împliniţi la începerea pregătirii practice în zbor / salt. Să corespundă următoarelor cerinţe antropometrice: Băieţi şi fete: înălţime minimă 155 cm, înălţime maximă 190 cm, greutate minimă 45 kg, greutate maximă 100 kg; Durata cursului: între 14 zile şi 2 ani, în funcţie de disponibilitatea cursantului, a resurselor alocate şi a condiţiilor meteorologice. Cursul este compus din două module: de pregătire teoretică şi de pregătire practică. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 42 de ore a 7 materii. Modulul practic constă într-un program de pregătire la sol de minim 12 ore şi un program de pregătire în zbor / salt care cuprinde un minim de 25 de salturi cu paraşuta. Admiterea la curs este condiţionată de încadrarea în baremele pentru aptitudinile fizice care sunt:

Băieţi: – alergare 50 m plat sub 8,1 secunde – alergare de rezistenţă – semifond 1000 m sub 3 minute şi 46 de secunde – săritura în lungime de pe loc minim 1,72 m – flotări la sol, minim 25 buc – tracţiuni la bară, minim 6 buc

Fete: – alergare 50 m plat sub 8,9 secunde – alergare de rezistenţă – semifond 800 m sub 3 minute şi 31 de secunde – săritura în lungime de pe loc minim 1,42 m – flotări la sol, minim 10 buc – tracţiuni la bară, minim 3 buc

B. Curs de pregătire în vederea obținerii licenței de pilot planor, a calificării de clasă planor şi a calificării pentru metoda de lansare remorcaj automosor sau remorcaj avion

Cerinţe de admitere la curs: – vârsta minimă de 15 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire şi minim 16 ani împliniţi pentru obţinerea licenţei planor. Să corespundă următoarelor cerinţe antropometrice:

Băieţi şi fete: înălţime minimă 155 cm, înălţime maximă 190 cm, greutate minimă 45 kg, greutate maximă 100 kg; Durata cursului: maxim 3 ani, în funcţie de disponibilitatea cursantului, a resurselor alocate şi a condiţiilor meteorologice.

Cursul este compus din două module: de pregătire teoretică şi de pregătire practică. Cursul teoretic constă în parcurgerea în 78 de ore a 9 materii. Modulul practic constă într-un program de pregătire la sol de minim 7 ore şi un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 15 ore.

C. Curs de pregătire pentru obținerea licenței de pilot aeronave ultraușoare motorizate (avion ultraușor)

Cerinţe de admitere la curs: – vârsta minimă de 16 ani împliniţi. Să corespundă următoarelor cerinţe antropometrice:

Băieţi şi fete: înălţime minimă 155 cm, înălţime maximă 195 cm, greutate minimă 45 kg, greutate maximă 100 kg; Durata cursului: maxim 2 ani, în funcţie de disponibilitatea cursantului, a resurselor alocate şi a condiţiilor meteorologice. Cursul este compus din două module: de pregătire teoretică şi de pregătire practică. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 50 de ore a 9 materii. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 40 ore.