Cursuri oferite de către Organizația de Pregătire Planor:
– obținere licență de pilot planor SPL;
– obținere calificare superioară de instructor planor;
– obținere autorizare specială de zbor acrobatic;
– obținere calificare pentru metoda de lansare remorcaj automosor/ remorcaj avion;

Curs de pregătire pentru obţinerea licenţei de pilot planor SPL

Privilegii acordate licenţei SPL planor sunt de a acţiona în calitate de pilot comandant pe orice planor
Cerinţele de admitere la curs:
– vârsta minimă de 15 ani împliniţi pentru efectuarea cursului
– vârsta minimă de 16 ani pentru obţinerea licenţei planor
– deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu PART MED
În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.
1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 60 de ore a 9 materii, durata medie fiind de 4 săptămâni:
– Legislație aeronautică și proceduri ATC
– Performanțe umane
– Meteorologie
– Comunicații
– Principiile zborului
– Proceduri operaționale
– Performanțe și planificarea zborului
– Cunoașterea generală a aeronavei
– Navigație
2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 15 ore. După absolvirea cursului şi promovarea examenelor teoretice și practice cu Serviciul Certificare Personal şi Tehnică Aeronautică din cadrul Aeroclubului României, se obţine licenţa SPL cu calificarea de clasă planor în conformitate cu reglementările în vigoare.
Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil pe bază de contract (pentru cei cu vârsta peste 23 de ani) sau subvenționat ( pentru cei cu vârsta între 15-23 de ani) în următoarele locaţii: Baia Mare; Braşov; Bucureşti; Craiova, Cluj, Deva, Iași; Piteşti; Ploieşti; Suceava; Tîrgu Mureș.
Când se poate începe cursul? Din motive organizatorice cursurile teoretice încep în lunile februarie, mai și august, iar pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.
Costul cursului?
– 78 ore de teorie (4 EURO/oră) 312 EURO
– minim 15 ore zbor (76 EURO/oră) 1140 EURO
– minim 71 lansări automosor (5 EURO/lansare) 355 EURO
PREȚ MINIM (în funcție de tipul de remorcaj) 1807 EURO
Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.
– Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO
TOTAL 1961 EURO

Curs de pregătire pentru obţinerea calificării superioare de instructor planor FI

Privilegii acordate calificării de instructor planor FI sunt de a asigura instruire practică pe planoare
Cerinţele de admitere la curs:
– vârsta minimă de 18 ani împliniţi pentru efectuarea cursului
– deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu PART MED
– deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist
– minim 150 ore zbor planor, 300 km distanță cu planorul, insigna ”C” Argint, autorizație acrobație planor
– alte cerințe descrise în RACR-LPAN-PPBL și Manualul de Instruire al organizației de pregătire.
În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.
1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 96 de ore a 15 materii, durata medie fiind de 2 luni:
– Teoria zborului de performanță
– Noțiuni de psihologie
– Noțiuni și elemente de pedagogie
– Metodica instruirii
– Metodologia instruirii în zbor
– Elemente și noțiuni de protecția muncii și prim ajutor
– și cele 9 materii enumerate la cursul de obținere licență SPL
2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 6h și 15 minute. După absolvirea cursului şi absolvirii examenului practic cu Serviciul Certificare Personal şi Tehnică Aeronautică din cadrul Aeroclubului României se obţine calificarea superioară de instructor planor FI în conformitate cu reglementările în vigoare.
Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil în următoarele locaţii: Baia Mare; Braşov; Bucureşti; Craiova, Cluj, Deva, Iași; Piteşti; Ploieşti; Suceava; Tîrgu Mureș.
Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.
Costul cursului?
– 96 ore de teorie (4 EURO/oră) 384 EURO
– minim 6 ore 15 minute zbor (76 EURO/oră) 475 EURO
– minim 11 lansări avion (aprox 2 ore zbor avion) (213 EURO/oră) 426 EURO
– minim 36 lansări automosor (5 EURO/lansare) 180 EURO
TOTAL 1465 EURO
Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.
– Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Curs de pregătire a piloților planor în vederea obţinerii autorizării speciale de zbor acrobatic

Privilegii acordate autorizării speciale de zbor acrobatic: sunt de a efectua ca pilot comandant planor zboruri de acrobație elementară.
Cerinţele de admitere la curs:
– vârsta minimă de 18 ani la începerea cursului
– deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu PART MED
– deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist
– să dețină licentă planor SPL
– experiență minimă planor: 40 ore ca PIC și 120 lansări în simplă comandă
– copie după cartea de identitate
În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.
1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 4 ore de teorie, durata medie fiind de 1 zi:
2. Modulul practic pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim 12 zboruri, din care 5 în DC și 7 SC. După absolvirea cursului se obţine autorizarea specială de zbor acrobatic
Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil în următoarele locaţii: Baia Mare; Braşov; Bucureşti; Craiova, Cluj, Deva, Iași; Piteşti; Ploieşti; Suceava; Tîrgu Mureș.
Când se poate începe cursul? Perioada de desfășurare poate varia de la caz la caz în funcție de programul de lucru al aerodromurilor și funcție de condițiile meteorologice.
Costul cursului?
– 4 ore de teorie (4 EURO/oră) 16 EURO
– minim 3 ore zbor (76 EURO/oră) 228 EURO
– minim 12 lansări la avion (aprox 2 ore zbor avion) (213 EURO/oră) 426 EURO
TOTAL 670 EURO
Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.
– Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Curs de pregătire pentru obţinerea calificării pentru metoda de lansare automosor/remorcaj avion

Privilegii acordate calificării pentru metoda de lansare: sunt de a executa ca pilot planoare, lansări în remorcaj de automosor sau în remorcaj de avion.
Cerinţele de admitere la curs:
– deținerea unei licențe de pilot planor și a calificării de clasă planor
– deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu PART MED
– deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.
1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 4 ore de teorie, durata medie fiind de 1 zi:
– Performanțe de zbor și planificare zborului
– Proceduri operaționale
2. Modulul practic pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 15 zboruri însumând , în cazul remorcajului de automosor, minim1 oră și 10 minute de zbor sau, în cazul remorcajului de avion, minim 2 ore și 20 minute de zbor. Cursul poate fi urmat pentru fiecare în parte dintre cele două variante de metoda de lansare, respectiv remorcaj automosor și remorcaj de avion, în vederea obținerii calificării corespunzătoare
Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil în următoarele locaţii: Baia Mare; Braşov; Bucureşti; Craiova, Cluj, Deva, Iași; Piteşti; Ploieşti; Suceava; Tîrgu Mureș.
Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.
Costul cursului?
Pentru remorcajul de automosor
– 4 ore de teorie (4 EURO/oră) 16 EURO
– minim 1 oră 10 min (mosor) (76 EURO/oră) 78 EURO
– minm 13 lansări (5 EURO/lansare) 65 EURO
TOTAL 159 EURO
Pentru remorcajul de avion
– 4 ore de teorie (4 EURO/oră) 16 EURO
– minim 2 ore 20 min (avion) (76 EURO/oră) 25 EURO
– minm 13 lansări (aprox 1 oră zbor avion) (213 EURO/oră) 213 EURO
TOTAL 254 EURO
Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.
– Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO