Cursuri oferite de către Organizația de Pregătire Aprobată – ATO Aeroclubul României:
– obținere licență de pilot privat avion PPL(A) cu calificarea de clasă SEP(land)
– obținere și reînnoire calificare de clasă SEP(land)
– obținere și reînnoire certificat de instructor avion FI(A)
– obținere calificare suplimentară de zbor pe timp de noapte
– obținere calificare suplimentară de zbor acrobatic
– obținere calificare suplimentară de tractare planoare

Curs de pregătire pentru obţinerea licenţei de pilot particular avion PPL(A)

Privilegii acordate licenţei PPL(A) cu calificarea de clasă SEP(land): sunt de a acţiona în calitate de pilot comandant sau în calitate de copilot fără a fi remunerat pe orice avion monomotor cu piston care efectuează zboruri necomerciale.
Cerinţele de admitere la curs:
– vârsta minimă de 16 ani împliniţi pentru efectuarea cursului
– vârsta minimă de 17 ani pentru obţinerea licenţei PPL(A)
– deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED
În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.
1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 102 de ore a 9 materii, durata medie fiind de 4 săptămâni:
– Legislație aeronautică și proceduri ATC
– Performanțe umane
– Meteorologie
– Comunicații
– Principiile zborului
– Proceduri operaționale
– Performanțe și planificarea zborului
– Cunoașterea generală a aeronavei
– Navigație
2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 45 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenelor teoretice și practice cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine licenţa PPL(A) cu calificarea de clasă SEP(land) în conformitate cu partea FCL.
Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii: – Arad
– Braşov
– Bucureşti
– Ploieşti
– Piteşti.
Când se poate începe cursul? Din motive organizatorice cursurile teoretice încep în lunile februarie, mai și august, iar pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.
Costul cursului?
– 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO
– minim 45 ore zbor avion: Zlin 142 (140 EURO/oră) 6300 EURO
TOTAL 6708 EURO

– 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO
– minim 45 ore zbor avion IAR 46 S (128 euro/ora) 5760 EURO
TOTAL 6168 EURO

– 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO
– minim 45 ore zbor avion Zlin 242  (180 EURO/ora) 8100 EURO
TOTAL 8508 EURO

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.
– Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Curs de pregătire pentru obţinerea/reînnoirea calificării de clasă SEP(land)

Privilegii acordate calificării de clasă SEP(land): sunt de a acţiona ca pilot pe avioane monomotor cu piston.
Cerinţele de admitere la curs:
– deținerea unei licențe PPL(A), CPL(A) sau ATPL
– deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED
– deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist
În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.
1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 3 ore a materiei „Cunoașterea generală a aeronavei”, durata medie fiind de 1 zi. Cursul teoretic pentru reînnoire se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă SEP(land), de la caz la caz.
2. Modulul practic pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 4 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenului practic cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine calificarea de clasă SEP(land) în conformitate cu partea FCL. Modulul practic pentru reînnoire se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă SEP(land), de la caz la caz.
Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii: – Arad
– Braşov
– Bucureşti
– Ploieşti
– Piteşti.
Când se poate începe cursul? Cursurile pot începe oricând la solicitare în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.
Costul cursului pentru obținere?
– 3 ore de teorie (4 EURO/oră) 12 EURO
– minim 4 ore zbor avion Zlin 142 (140 EURO/oră) 560 EURO
TOTAL 572 EURO
Costul cursului pentru reînnoire?
– se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă SEP(land), de la caz la caz, fără a depăși pe cel de la obținere.
Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.
– Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de instructor avion FI(A)

Privilegii acordate certificatului de instructor avion FI(A): sunt de a asigura instruire practică pe avioane în condițiile stipulate în partea FCL.
Cerinţele de admitere la curs:
– vârsta minimă de 18 ani împliniţi pentru efectuarea cursului
– deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED
– deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist
– alte cerințe descrise în partea FCL și Manualul de Instruire al organizației de pregătire.
În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.
1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 125 de ore a 9 materii, durata medie fiind de 5 săptămâni:
– Procesul de învățare
– Procesul de predare
– Conceptele pregătirii
– Tehnici de instruire aplicată
– Evaluarea și testarea cursanților
– Derularea programului de pregătire
– Performanțe și limitări umane relevante în procesul de instruire în zbor
– Riscuri implicate în simularea cedării sistemelor și funcționării defectuoase în timpul zborului
– Administrarea pregătirii
2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 30 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenului practic cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine certificatul de instructor avion FI(A) în conformitate cu partea FCL.
Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii: – Arad
– Braşov
– Bucureşti
– Ploieşti
Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.
Costul cursului?
– 125 ore de teorie (4 EURO/oră) 500 EURO
– minim 30 ore zbor avion Zlin 142 (140 EURO/oră) 4200 EURO
TOTAL 4700 EURO
Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.
– Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Curs de pregătire pentru obţinerea calificării suplimentare de zbor pe timp de noapte

Privilegii acordate calificării suplimentare de zbor pe timp de noapte: sunt de a acţiona ca pilot în condiții VFR pe timp de noapte.
Cerinţele de admitere la curs:
– deținerea unei licențe LAPL(A) sau PPL(A)
– deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED
– deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist
– să aibă trecerea pe aeronava ZLIN 142
În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.
1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 2 ½ de ore a 5 materii, durata medie fiind de 1 zi:
– Legislație aeronautică și proceduri ATC
– Performanțe umane
– Meteorologie
– Navigație
– Manualul de zbor al aeronavei
2. Modulul practic pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 5 ore. După absolvirea cursului se obţine calificarea suplimentară de zbor pe timp de noapte în conformitate cu partea FCL.
Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii: – Arad
– Ploieşti
Când se poate începe cursul? Perioada de desfășurare poate varia de la caz la caz în funcție de programul de lucru pe timp de noapte al aerodroamelor și funcție de condițiile meteorologice.
Costul cursului?
– 2 ½ ore de teorie (4 EURO/oră) 10 EURO
– minim 5 ore zbor avion Zlin 142 (140 EURO/oră) 700 EURO
TOTAL 710 EURO
Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.
– Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO
Pe lângă acestea în funcție de aerodrom pot apărea costuri legate de funcționarea aerodromului pe timp de noapte (balizaj, handling, taxe de aterizare, etc.)

Curs de pregătire pentru obţinerea calificării suplimentare de zbor acrobatic

Privilegii acordate calificării suplimentare de zbor acrobatic: sunt de a executa ca pilot zboruri acrobatice pe avioane.
Cerinţele de admitere la curs:
– deținerea unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane
– experiență de zbor de cel puțin 40 de ore ca PIC, pe categoria de aeronave corespunzătoare, efectuate după eliberarea licenței
– deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED
– deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist
– să aibă trecerea pe aeronava pe care se va realiza programul (ZLIN 142, ZLIN 526/726)
În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.
1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 6 de ore a 5 materii, durata medie fiind de 1 zi:
– Factori umani și limitări fiziologice
– Aspecte tehnice ale zborului acrobatic
– Limitări aplicabile tipului de avion
– Evoluții acrobatice și recuperarea din aceste evoluții
– Proceduri de urgență
2. Modulul practic pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 7 ½ ore. După absolvirea cursului se obţine calificarea suplimentară de zbor acrobatic în conformitate cu partea FCL.
Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii: – Brașov
– București
– Ploieşti
Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.
Costul cursului?
– 6 ore de teorie (4 EURO/oră) 24 EURO 24 EURO
– minim 7 ½ ore zbor avion ZLIN 526/726 ZLIN 142
≈1650 EURO ≈1300 EURO
TOTAL ≈1700 EURO ≈1350 EURO
Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.
– Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Curs de pregătire pentru obţinerea calificării suplimentare de tractare planoare

Privilegii acordate calificării suplimentare de tractare planoare: sunt de a executa ca pilot zboruri pe avioane care tractează planoare.
Cerinţele de admitere la curs:
– deținerea unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane
– experiență de zbor de cel puțin 30 de ore timp de zbor ca PIC și 60 de decolări și aterizări pe avioane, efectuate după eliberarea licenței
– deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED
– deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist
– să aibă trecerea pe aeronava pe care se va realiza programul (PZL 104)
– să facă dovada efectuării a 5 zboruri de familiarizare pe un planor tractat de o aeronavă, cu excepția titularilor unei LAPL(S) sau ai unei SPL
În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.
1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 5 ore a materiei „Operațiuni și proceduri de tractare”, durata medie fiind de 1 zi.
2. Modulul practic pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 11 ore. După absolvirea cursului se obţine calificarea suplimentară de tractare planoare în conformitate cu partea FCL.
Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii: – Brașov
– București
– Deva
– Pitești
– Tg. Mureș
Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.
Costul cursului?
– 5 ore de teorie (4 EURO/oră) 20 EURO
– minim 11 ore zbor avion PZL 104 (213 EURO/oră) 2343 EURO
TOTAL 2363 EURO
Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.
– Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO
Cursanții care nu au efectuat 5 zboruri pe un planor tractat de o aeronavă și nu dețin un LAPL(S) sau SPL se poate efectua în cadrul Aeroclubului României.
– 5 zboruri de familiarizare pe un planor tractat de o aeronavă ≈170 EURO